Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

neria22
5129 404a 390
Reposted fromyourjinx yourjinx

June 22 2015

neria22
2379 3deb 390
Reposted frommowmihou mowmihou
neria22
2381 a668 390
Reposted frommowmihou mowmihou

April 12 2015

5963 b805 390
Reposted fromJuniorAmazon JuniorAmazon

November 26 2014

0094 1867 390

Bubble Burst

Reposted fromessenceofnature essenceofnature

November 17 2014

neria22
Reposted fromoll oll viaOscarWilde OscarWilde
neria22
8511 45ec 390
Reposted fromsnowlake snowlake

October 20 2014

neria22
Play fullscreen
#neverbetter
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84

October 15 2014

neria22

Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość. On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy. Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać. 

— M. Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromrichardth richardth
neria22
5368 504f 390
Reposted frompiox piox
neria22
Znam ludzi, którym w sercach zgasło,
lecz mówią: ciepło nam i jasno,
i bardzo kłamią, gdy się śmieją.
Wiem jak ułożyć rysy twarzy
by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkarloska karloska

October 12 2014

neria22
1715 2f9e 390
Reposted fromxhiya xhiya
neria22
8014 4ce6 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
neria22
8492 2632 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

October 11 2014

neria22
4862 2f28 390
Reposted fromniebieskomi niebieskomi

September 29 2014

neria22
6742 7216 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn
neria22
6779 c15a 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn
neria22
6847 ee1d 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn

August 24 2014

neria22
3587 d4d2 390
Reposted fromscorpix scorpix
neria22
4726 e586 390
Reposted fromscorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl